Vakantie & vrije tijd

Vakantie en vrije tijd

Intro

Club Victory Gym 17-18

5.4.2017 - 16.4.2018

TAEKWANDO VOOR KINDEREN OP MAANDAG, WOENSDAG en VRIJDAGAVOND

AIKIDO
7.9.2017 - 30.8.2018
Aikido, iedere donderdagavond van 19:30 tot 20:30
Multimove Vorst
7.10.2017 - 26.5.2018
Tijdens de Multimovelessen ontdekken de kleuters een gevarieerd bewegingsprogramma. Dankzij speelse en uitdagende oefeningen ontwikkelen de kinderen hun motorische vaardigheden, wat de start kan betekenen van een gezonde en levenslange bewegingsparticipatie.
7x zondag : Samen bewegen / Bouger ensemble (2+)
26.11.2017
bewegingsatelier de mouvement voor ouders en kinderen samen / pour enfants et parents ensemble
Toc Toc Toy : Atelier illustratie en collagetechnieken / illustration et des techniques de collages door / par  Anna Sim
26.11.2017
Atelier illustratie en collagetechnieken / illustration et des techniques de collages door / par Anna Simon