Expo BinnenBuiten 2021
uit met vlieg

16.4.2021 - 11.6.2021

Expo BinnenBuiten 2021

BINNENBUITEN - slaapplaatsen op straat in Brussel - door Wilco Bosems i.s.m. Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert en Diogènes vzw, straathoekwerk met daklozen. Het hele jaar door overnachten mensen op straat in Brussel; mannen, vrouwen en zelfs kinderen. Lagen karton, een matras, dekens en tassen markeren de plek waar een tijdelijk bivak is opgeslagen, in een portiek of onder een overkapping, enigszins beschut voor de weersomstandigheden. Voorbijgangers kijken op noch om, druk met hun eigen bezigheden, zich haastend naar werk of huis. Een paar dagen later is alles weer weg; wat achtergebleven was, opgeruimd door straatvegers. Niets herinnert meer aan de mensen die hier even verbleven, aan hun geschiedenis, aan hun gedachten en dromen. De straat is een rivier en wie niet binnen zit, stroomt mee...

De baten van het beschikbare fotoboekje en de fotoprints komen volledig ten goede aan Diogènes vzw en hun werk voor dak- en thuislozen in Brussel.

INTÉRIEUREXTERIEUR - dormir dans la rue à Bruxelles - par Wilco Bosems en collaboration avec Centre communautaire Ten Weyngaert et asbl Diogènes, travail de rue avec les personnes sans-abri. Les gens passent la nuit dans la rue à Bruxelles; des hommes, des femmes et même des enfants. Des couches de carton, un matelas, des couvertures et des sacs marquent l'endroit où un bivouac temporaire est stocké, sous un porche ou sous un toit, quelque peu à l'abri des intempéries. Les passants regardent autour ou autour, occupés à leurs propres activités, se précipitant au travail ou à la maison. Quelques jours plus tard, tout est reparti; ce qui restait, nettoyé par les balayeurs de rue. Rien ne nous rappelle les gens qui sont restés ici pendant un certain temps, leur histoire, leurs pensées et leurs rêves. La rue est une rivière et ceux qui ne sont pas à l'intérieur couleront ...

Les recettes de cet album photo vont entièrement aux asbl Diogènes et à leur travail pour les personnes sans-abri à Bruxelles.

https://binnenbuiten.weebly.com/

Algemene informatie

Thema: 
Fotografie, Tentoonstelling
Wanneer: 

16.4.2021 - 11.6.2021
op 16/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 19/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 20/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 21/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 22/04/2021 van 9:00 tot 17:00

meer data
minder data
op 23/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 26/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 27/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 28/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 29/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 30/04/2021 van 9:00 tot 17:00
op 3/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 4/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 5/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 6/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 7/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 10/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 11/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 12/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 13/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 14/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 17/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 18/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 19/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 20/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 21/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 24/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 25/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 26/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 27/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 28/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 31/05/2021 van 9:00 tot 17:00
op 1/06/2021 van 9:00 tot 17:00
op 2/06/2021 van 9:00 tot 17:00
op 3/06/2021 van 9:00 tot 17:00
op 4/06/2021 van 9:00 tot 17:00
op 7/06/2021 van 9:00 tot 17:00
op 8/06/2021 van 9:00 tot 17:00
op 9/06/2021 van 9:00 tot 17:00
op 10/06/2021 van 9:00 tot 17:00
op 11/06/2021 van 9:00 tot 17:00

Waar: 

Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

Voor wie: 
Jongeren 15+, Jongeren 12+, Kinderen, Senioren, Volwassenen
Leeftijd: 

8-99 jaar

Taalniveau Nederlands: 
Extra info: 

Gratis GC Ten Weyngaert Bondgenotenstraat 54 1190 Vorst https://binnenbuiten.weebly.com/

Prijs: 

Gratis

Expo BinnenBuiten 2021

Prijs

Gratis

Waar

Gemeenschapscentrum Ten Weyngaert vzw
Bondgenotenstraat 54
1190 Vorst

Bereikbaarheid

tram 32, 82, 97 en nachtbus N12; halte Kastanjes