Brede School Vorst

brede school vorst

Brede School is een idee dat via Nederland in Vlaanderen is opgepikt door de Vlaamse overheid. De Vlaamse Gemeenschapscommissie(VGC) zet vanaf 2011 hier voluit op in. 

Brede School wil maximale ontwikkelingskansen bieden aan alle kinderen en jongeren. Brede School zet een netwerk op poten tussen plaatselijke organisaties en instellingen die samen werken aan een brede leer- en leefomgeving.

In Brussel zijn 21 Brede School-coördinatoren  actief. Ze zijn verbonden aan een school, een gemeenschapscentrum of een gemeente. In Vorst nam voormalig schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden, Jutta Buyse, het initiatief voor een Brede School-project. Brede school Vorst is een netwerk van plaatselijke partners die de ontwikkelingskansen van de Vorstse kinderen stimuleren en verbreden. Ze bouwen samen aan een omgeving waarin kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontdekken en competenties kunnen ontwikkelen.

Brede School-coördinator:

Roxanne Bitoune
Dienst Nederlandstalige aangelegenheden
Gemeente Vorst
roxannebitoune@vorst.irisnet.be

www.bredeschoolbrussel.be/vorst