Activiteiten

Kookles

23.9.2020 - 30.6.2021

Kookles: Wekelijkse ontmoetingen met vrouwen op woensdagmorgen en middag: samen koken
Doelpubliek: vrouwen die geen professionele activiteiten (meer) hebben . Ontmoetingsruimte van waaruit verschillende projecten zijn gegroeid (culturele activiteiten, projecten,). Er is een vaste kerngroep van 8-12 vrouwen Een een bredere groep komt naar verschillende activiteiten. Er is ook samenwerking met ande

cvo 2020-2021

25.2.2021 - 25.6.2021

Nederlands leren?

Het kan!

Apprendre le Néerlandais?

C'est possible!

Want to learn Dutch?

Yes you can!