Over Ten Weyngaert

Ten Weyngaert

Ten Weyngaert is het Nederlandstalig gemeenschapscentrum van Vorst  en maakt samem met 21 andere Nederlandstalige gemeenschapscentra in Brussel deel uit van N22.  (http://www.n22.brussels).

In Ten Weyngaert zijn de Nederlandstaligen en de Nederlandstalige verenigingen kind aan huis. Tegelijkertijd vormt het gemeenschapscentrum de ruimte waarin Nederlandstaligen in alle openheid andere (taal)gemeenschappen ontmoeten en er mee samenwerken.

Ten Weyngaert wil de leefkwaliteit van de stad bevorderen en neemt de  maatschappelijke diversiteit als uitgangspunt.  Ze ijvert voor een duurzame samenleving en stimuleert de participatie van bewoners in de gemeente en de gebruikers van het gemeenschapcentrum. Ze ondersteunt hiervoor gemeenschapsvormende projecten en dynamieken van bewoners. 

 In de ontwikkeling van het culturele aanbod voor kinderen en volwassenen  staan ontmoeting, zelfontplooiing en  ontwikkeling van sociaal-culturele competenties centraal.