Vakantie & vrije tijd

Vakantie en vrije tijd

Intro

Multimove

5.10.2019 - 30.5.2020

Kinderen van 3 tot 6 jaar bewegen op een speelse manier. Tijdens de Multimove-lessen leren kleuters basisbewegingen zoals klimmen, springen, trekken en duwen, vangen en werpen. De ideale start van een sportief leven.

sport-en spel herfstvakantie

28.10.2019 - 31.10.2019

sport en spelweek voor de kinderen uit het Nederlandstalig basisonderwijs of immersie onderwijs