Publicaties

TW krantje

In deze rubriek vind je de publicaties van Ten Weyngaert, de brochure met het aanbod voor de scholen, de Vrijetijdskalender van Brede School Vorst-Sint-Gillis met een overzicht van het Nederlandstalig aanbod voor kinderen in de twee gemeenten en een brochure die een overzicht geeft van de cursussen die plaatsvinden in de 22 gemeenschapscentra.

Bijlagen: